คิด Creative Thailand Vol. 8 Issue. 8 May 2017

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2560 Thailand Creative Landscape หวนมองอดีตการสร้างสรรค์ไทยใน 6 ทศวรรษ หากเราลองทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตของไทย ตลอดระยะเวลา 6 ทศวรรษ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางความสั่นคลอนทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจและสังคม หรือยุคที่ต้องเปิดรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ค้นพบได้ก็คือ "ความคิดสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอ

Issued date : May 17, 2017
Publisher : TCDC
Page : 36
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คิด Creative Thailand Vol. 8 Issue. 8 May 2017 
100 a : Author 
520 a : Description 
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2560 Thailand Creative Landscape หวนมองอดีตการสร้างสรรค์ไทยใน 6 ทศวรรษ หากเราลองทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตของไทย ตลอดระยะเวลา 6 ทศวรรษ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางความสั่นคลอนทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจและสังคม หรือยุคที่ต้องเปิดรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ค้นพบได้ก็คือ "ความคิดสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอ 
300 a : Total pages 
36 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.