คิด Creative Thailand Vol. 8 Issue. 7 April 2017

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2560 Revalue Charoenkrung คุณค่าใหม่เจริญกรุง แม้การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ให้เป็นจุดหมายใหม่ของเมือง จะมีบทเรียนด้านการบริหาร การลงทุน และวิสัยทัศน์จากผู้คนและเมืองต่างๆ มาแล้วทั่วโลก แต่ถึงอย่างนั้น ก็ไม่มีสูตรสำเร็จใดๆ ที่จะเป็นคำตอบสำหรับการสร้างสรรค์และพัฒนาย่านของเราได้เลย เพราะคำตอบที่ดีที่สุด เป็นสิ่งที่เราต้องค้นหา เปิดมุมมอง และทุ่มเทในสิ่งที่เราเชื่อมั่น เพื่อให้ความสมบูรณ์บนความสมดุลเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้

Issued date : May 17, 2017
Publisher : TCDC
Page : 36
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คิด Creative Thailand Vol. 8 Issue. 7 April 2017 
100 a : Author 
520 a : Description 
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2560 Revalue Charoenkrung คุณค่าใหม่เจริญกรุง แม้การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ให้เป็นจุดหมายใหม่ของเมือง จะมีบทเรียนด้านการบริหาร การลงทุน และวิสัยทัศน์จากผู้คนและเมืองต่างๆ มาแล้วทั่วโลก แต่ถึงอย่างนั้น ก็ไม่มีสูตรสำเร็จใดๆ ที่จะเป็นคำตอบสำหรับการสร้างสรรค์และพัฒนาย่านของเราได้เลย เพราะคำตอบที่ดีที่สุด เป็นสิ่งที่เราต้องค้นหา เปิดมุมมอง และทุ่มเทในสิ่งที่เราเชื่อมั่น เพื่อให้ความสมบูรณ์บนความสมดุลเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้ 
300 a : Total pages 
36 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.