คิด Creative Thailand Vol. 8 Issue. 6 February 2017

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนมีนาคม 2560 ขับเคลื่อนสตาร์ทอัพด้วยการออกแบบ การออกแบบได้รับการพูดถึงมากขึ้นทุกขณะ ว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันความสำเร็จของธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะสตาร์ทอัพ ธุรกิจสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกหลักที่ประกอบไปด้วย การออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยคือ การออกแบบที่กำลังถูกพูดถึงในกลไกนี้ แท้จริงแล้วคืออะไร ควรให้ความสำคัญระดับไหน แล้วธุรกิจจะสามารถนำการออกแบบมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างไร

Issued date : May 17, 2017
Publisher : TCDC
Page : 36
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คิด Creative Thailand Vol. 8 Issue. 6 February 2017 
100 a : Author 
520 a : Description 
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนมีนาคม 2560 ขับเคลื่อนสตาร์ทอัพด้วยการออกแบบ การออกแบบได้รับการพูดถึงมากขึ้นทุกขณะ ว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันความสำเร็จของธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะสตาร์ทอัพ ธุรกิจสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกหลักที่ประกอบไปด้วย การออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยคือ การออกแบบที่กำลังถูกพูดถึงในกลไกนี้ แท้จริงแล้วคืออะไร ควรให้ความสำคัญระดับไหน แล้วธุรกิจจะสามารถนำการออกแบบมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างไร 
300 a : Total pages 
36 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.