วัฒนธรรมอาหารไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

หนังสือ วัฒนธรรมอาหารไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่มนี้ ผลิตโดยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซึ่งได้รวบรวมมุมมอง มิติวัฒนธรรมอาหารผ่านแนวคิดของ ๕ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในวงการอาหารไทย และเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารด้านอื่นๆ ทั้งด้านความมั่นคงอาหาร คุณภาพความปลอดภัย รวมไปถึงการบริหารจัดการ

Published date : May 16, 2017
Publisher : คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
Page : 96
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
วัฒนธรรมอาหารไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
300 a : Total pages 
96 
520 a : Description 
หนังสือ วัฒนธรรมอาหารไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่มนี้ ผลิตโดยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซึ่งได้รวบรวมมุมมอง มิติวัฒนธรรมอาหารผ่านแนวคิดของ ๕ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในวงการอาหารไทย และเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารด้านอื่นๆ ทั้งด้านความมั่นคงอาหาร คุณภาพความปลอดภัย รวมไปถึงการบริหารจัดการ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.