พิชิตหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียน

การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค เป็นหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์หุ้นที่ได้รับ ความนิยมจากนักลงทุนจํานวนไม่น้อยมาช้านาน โดยเฉพาะการใช้ “ กราฟแท่งเทียน ” ในการ “ อ่าน ” และ “ จับทิศ ” ความรู้สึก ของภาวะตลาดและราคา หุ้นในแต่ละช่วงเวลา จึงเหมาะกับท่านนักลงทุนทุกท่าน นําไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ หุ้นด้วยตัวเอง และเป็นแนวทาง “ตัดสินใจ” ลงทุนในตลาดหุ้นได้เป็นอย่างดี และควรมีไว้อย่างยิ่ง!!

Published date : May 24, 2017
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Page : 192
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
พิชิตหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียน 
300 a : Total pages 
192 
520 a : Description 
การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค เป็นหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์หุ้นที่ได้รับ ความนิยมจากนักลงทุนจํานวนไม่น้อยมาช้านาน โดยเฉพาะการใช้ “ กราฟแท่งเทียน ” ในการ “ อ่าน ” และ “ จับทิศ ” ความรู้สึก ของภาวะตลาดและราคา หุ้นในแต่ละช่วงเวลา จึงเหมาะกับท่านนักลงทุนทุกท่าน นําไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ หุ้นด้วยตัวเอง และเป็นแนวทาง “ตัดสินใจ” ลงทุนในตลาดหุ้นได้เป็นอย่างดี และควรมีไว้อย่างยิ่ง!! 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.