สัมภาษณ์อย่างไร ให้ได้คนที่ "ใช่" สำหรับองค์กร

เนื้อหาของหนังสือมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่พบเห็นมาตลอดการทำงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงาน เพื่อป้อนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเป็นการถ่ายทอดเรื่องน่ารู้และข้อควรระวัง ต่าง ๆ ที่”กรรมการสัมภาษณ์งาน” ควรรู้ไว้แบบเล่าสู่กันฟัง

Published date : May 24, 2017
Publisher : ส.ส.ท.
Page : 157
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
สัมภาษณ์อย่างไร ให้ได้คนที่ "ใช่" สำหรับองค์กร 
300 a : Total pages 
157 
520 a : Description 
เนื้อหาของหนังสือมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่พบเห็นมาตลอดการทำงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงาน เพื่อป้อนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเป็นการถ่ายทอดเรื่องน่ารู้และข้อควรระวัง ต่าง ๆ ที่”กรรมการสัมภาษณ์งาน” ควรรู้ไว้แบบเล่าสู่กันฟัง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.