ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานทางการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เนื้อหาประกอบด้วย การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวนเชิงซ้อน ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสามเฟส โดยมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้ายบทเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พร้อมเฉลย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

Published date : May 24, 2017
Publisher : ส.ส.ท.
Category : ทั่วไป
Page : 238
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
300 a : Total pages 
238 
520 a : Description 
ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานทางการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เนื้อหาประกอบด้วย การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวนเชิงซ้อน ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสามเฟส โดยมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้ายบทเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พร้อมเฉลย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.