กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้

นำเสนอวิธีจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง แนะนำ วิธีดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategy) เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน เนื่องจาก “คน” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นองค์กรที่สามารถดึงศักยภาพที่บุคลากรมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง คุ้มค้า และรู้จักพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้กลายเป็นความสามารถขององค์กรได้ ก็จะมีความได้เปรียบ

Published date : May 24, 2017
Publisher : ส.ส.ท.
Page : 217
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
กลยุทธ์ HR ที่จับต้องได้ 
300 a : Total pages 
217 
520 a : Description 
นำเสนอวิธีจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง แนะนำ วิธีดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategy) เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน เนื่องจาก “คน” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นองค์กรที่สามารถดึงศักยภาพที่บุคลากรมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง คุ้มค้า และรู้จักพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้กลายเป็นความสามารถขององค์กรได้ ก็จะมีความได้เปรียบ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.