ปริศนาลับพระเจ้าตากสิน

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนานและความยั่งยืนที่ผ่านมาก็ บ่งบอกถึงพระปรีชาสามารถของประมุขผู้ปกครองประเทศ หนึ่งในพระมหากษัตริย์ไทยที่นำพาประเทศชาติ ให้รอดพ้นภยันตรายต่างๆ มาได้และกอบกู้เอกราชคืนมาเป็นไทยทุกวันนี้ คือ พระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงเป็นมหาราชที่กู้อิสรภาพ และสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ประเทศ แต่พระราชประวัติตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ มีปริศนามากมายที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม คำตอบของปริศนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ตั้งแต่พระราชประวัติก่อนขึ้นครองราชย์ พระราชประวัติส่วนพระองค์ และการรบในสงคราม ตลอดจนเหตุการณ์ร้ายในช่วงปลายรัชกาลที่เกิดขึ้น

Published date : May 24, 2017
Publisher : นกฮูก
Page : 208
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

100 a : Author 
245 a : Title 
ปริศนาลับพระเจ้าตากสิน 
300 a : Total pages 
208 
520 a : Description 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนานและความยั่งยืนที่ผ่านมาก็ บ่งบอกถึงพระปรีชาสามารถของประมุขผู้ปกครองประเทศ หนึ่งในพระมหากษัตริย์ไทยที่นำพาประเทศชาติ ให้รอดพ้นภยันตรายต่างๆ มาได้และกอบกู้เอกราชคืนมาเป็นไทยทุกวันนี้ คือ พระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงเป็นมหาราชที่กู้อิสรภาพ และสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ประเทศ แต่พระราชประวัติตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ มีปริศนามากมายที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม คำตอบของปริศนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ตั้งแต่พระราชประวัติก่อนขึ้นครองราชย์ พระราชประวัติส่วนพระองค์ และการรบในสงคราม ตลอดจนเหตุการณ์ร้ายในช่วงปลายรัชกาลที่เกิดขึ้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.