ภาษาญี่ปุ่น กิน ช็อป เที่ยว

คู่มือฉบับกระเป๋าสำหรับผู้ที่ต้องการไปเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นสามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสำนวนและคำศัพท์ที่ใช้หรือพบบ่อยในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ หรือในชีวิตประจำวัน

Published date : May 24, 2017
Publisher : ภาษาและวัฒนธรรม
Page : 146
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ภาษาญี่ปุ่น กิน ช็อป เที่ยว 
300 a : Total pages 
146 
520 a : Description 
คู่มือฉบับกระเป๋าสำหรับผู้ที่ต้องการไปเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นสามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสำนวนและคำศัพท์ที่ใช้หรือพบบ่อยในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ หรือในชีวิตประจำวัน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.