"ปั่น" พันล้าน จักรยานที่รัก

พบหลากเรื่องราวเกี่ยวกับ "จักรยาน" ในแง่มุม "ธุรกิจ" สร้างเม็ดเงินนับพันล้าน! หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลครบทุกเรื่องสำหรับนักปั่นและผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูล อาทิ ร้านขายจักรยาน อุปกรณ์เสริม ร้านซ่อม แหล่งขายรายใหญ่ทั้งปลีก-ส่ง แฟชั่นจักรยาน ร้านกินดื่มนั่งเล่นอันเป็นจุดพักของนักปั่น ทั้งเสนอแนวคิดแนวทางในการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จ

Published date : May 24, 2017
Publisher : มติชน
Page : 139
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
"ปั่น" พันล้าน จักรยานที่รัก 
300 a : Total pages 
139 
520 a : Description 
พบหลากเรื่องราวเกี่ยวกับ "จักรยาน" ในแง่มุม "ธุรกิจ" สร้างเม็ดเงินนับพันล้าน! หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลครบทุกเรื่องสำหรับนักปั่นและผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูล อาทิ ร้านขายจักรยาน อุปกรณ์เสริม ร้านซ่อม แหล่งขายรายใหญ่ทั้งปลีก-ส่ง แฟชั่นจักรยาน ร้านกินดื่มนั่งเล่นอันเป็นจุดพักของนักปั่น ทั้งเสนอแนวคิดแนวทางในการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.