สอนลูกให้รู้จักโลก

How to แนะนำเทคนิคการทำงานและการใช้ชีวิตจากผู้สร้างตำนาน "เขาว่าผมคือมืออาชีพ" เพราะเมื่อลูกๆ เริ่มต้นชีวิตจริง ก็ต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคนานา ในฐานะพ่อที่ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วทุกรูปแบบ ฝ่าฟันมาได้จนถึงจุดหมายปลายทาง จึงต้องคอยเป็นที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา ให้คำแนะนำ และแนะเทคนิคต่างๆ ให้ลูกนำไปปรับใช้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง สุจินต์ จันทร์นวล เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการแก้ปัญหาแบบมืออาชีพเท่านั้น เขายังเขียนแทนหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่รักและห่วงใยลูก เพื่อว่าเมื่อถึงวันหนึ่งวันที่ไม่มีพ่อแม่คอยอยู่เคียงข้างแล้ว เขาจะได้นำพาตัวเองและครอบครัวเดินต่อไปได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง

Published date : May 24, 2017
Publisher : มติชน
Page : 232
Rating :
Available Only 1 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
สอนลูกให้รู้จักโลก 
300 a : Total pages 
232 
520 a : Description 
How to แนะนำเทคนิคการทำงานและการใช้ชีวิตจากผู้สร้างตำนาน "เขาว่าผมคือมืออาชีพ" เพราะเมื่อลูกๆ เริ่มต้นชีวิตจริง ก็ต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคนานา ในฐานะพ่อที่ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วทุกรูปแบบ ฝ่าฟันมาได้จนถึงจุดหมายปลายทาง จึงต้องคอยเป็นที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา ให้คำแนะนำ และแนะเทคนิคต่างๆ ให้ลูกนำไปปรับใช้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง สุจินต์ จันทร์นวล เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการแก้ปัญหาแบบมืออาชีพเท่านั้น เขายังเขียนแทนหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่รักและห่วงใยลูก เพื่อว่าเมื่อถึงวันหนึ่งวันที่ไม่มีพ่อแม่คอยอยู่เคียงข้างแล้ว เขาจะได้นำพาตัวเองและครอบครัวเดินต่อไปได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.