การพัฒนาศักยภาพตนเอง

การเกิดเป็นมนุษย์ เป็นโชคลาภอันสูงสุด เพราะเราได้มีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณของเรา ให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ รุ่งอรุณแห่งความรู้แจ้ง ประกอบด้วย โยนิโสมนสิการ และ กัลยาณมิตร ท่านอาจารย์ ดร.สนอง ถือเป็นกัลยาณมิตรที่ยิ่งใหญ่ ท่านได้อุทิศแรงกายแรงใจนำธรรมะมาเผยแผ่แก่ทุกๆคน เพื่อจะได้พัฒนาจิตวิญญาณเข้าสู่เข้ารู้แจ้ง หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมคำบรรยายในโอกาสต่างๆ ของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เพื่อเป็นอาจาริยบูชา เนื่องในโอกาสมงคลวาระครบ ๗๓ ปีของท่าน ลองมาอ่านดูกันนะ ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว มีโชคสูงสุดอย่างไร แล้วเราจะพัฒนาจิตวิญญาณของเรา ให้เข้าถึงความรู้แจ้งได้อย่างไรบ้าง

Published date : May 17, 2017
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Category : ทั่วไป
Page : 130
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การพัฒนาศักยภาพตนเอง 
300 a : Total pages 
130 
520 a : Description 
การเกิดเป็นมนุษย์ เป็นโชคลาภอันสูงสุด เพราะเราได้มีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณของเรา ให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ รุ่งอรุณแห่งความรู้แจ้ง ประกอบด้วย โยนิโสมนสิการ และ กัลยาณมิตร ท่านอาจารย์ ดร.สนอง ถือเป็นกัลยาณมิตรที่ยิ่งใหญ่ ท่านได้อุทิศแรงกายแรงใจนำธรรมะมาเผยแผ่แก่ทุกๆคน เพื่อจะได้พัฒนาจิตวิญญาณเข้าสู่เข้ารู้แจ้ง หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมคำบรรยายในโอกาสต่างๆ ของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เพื่อเป็นอาจาริยบูชา เนื่องในโอกาสมงคลวาระครบ ๗๓ ปีของท่าน ลองมาอ่านดูกันนะ ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว มีโชคสูงสุดอย่างไร แล้วเราจะพัฒนาจิตวิญญาณของเรา ให้เข้าถึงความรู้แจ้งได้อย่างไรบ้าง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.