หนังสือ “ลูกของแผ่นดิน เกิดจากแผ่นดิน แทนคุณแผ่นดิน : ๘๔ บทเรียนความสำเร็จเพื่อพ่อของแผ่นดิน” เกิดจากการถอดประสบการณ์และการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมความดี เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของการทำโครงการ“ทำดีเพื่อพ่อ” และการจัดทำภาพยนตร์สั้น ความสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมประสานความคิดและร่วมมือทำจากหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

Published date : May 17, 2017
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Category : ทั่วไป
Page : 236
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ลูกของแผ่นดิน 
300 a : Total pages 
236 
520 a : Description 
หนังสือ “ลูกของแผ่นดิน เกิดจากแผ่นดิน แทนคุณแผ่นดิน : ๘๔ บทเรียนความสำเร็จเพื่อพ่อของแผ่นดิน” เกิดจากการถอดประสบการณ์และการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมความดี เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของการทำโครงการ“ทำดีเพื่อพ่อ” และการจัดทำภาพยนตร์สั้น ความสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมประสานความคิดและร่วมมือทำจากหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.