โรคภัยไข้เจ็บ ถ้ามันไม่เหลือวิสัย ก็หายได้

“โรคภัยไข้เจ็บ ถ้ามันไม่เหลือวิสัย ก็หายได้” เป็นหนังสือธรรมะที่รวบรวมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย การปฏิบัติตนอย่างไรที่จะไม่ให้ผู้ที่เจ็บป่วยต้องต่อสู้กับโรคภัยอยู่เพียงลำพัง\n หนังสือธรรมะเล่มนี้เอง จะเป็นคู่มือที่นำทางให้ทั้งคนป่วยและญาติพี่น้องในวันที่โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายได้มาถึง คนป่วยจะได้ทราบวิธีการปฏิบัติตนขณะเจ็บป่วย การสวดมนต์ การทำกรรมฐาน(การกำหนด) ช่วยเราเมื่อเจ็บป่วยได้อย่างไร คนที่เป็นบุตร เป็นสามีภรรยา เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้อง สามารถกระทำสิ่งใดได้บ้างเมื่อคนที่รักต้องพบกับสัจจะธรรมของชีวิตในข้อนี้ ต้องทำบุญอย่างไร สร้างกุศลอย่างไร สวดมนต์ แผ่เมตตาอุทิศกันอย่างไร จึงจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างถูกต้อง

Published date : May 16, 2017
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Page : 121
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
โรคภัยไข้เจ็บ ถ้ามันไม่เหลือวิสัย ก็หายได้ 
300 a : Total pages 
121 
520 a : Description 
“โรคภัยไข้เจ็บ ถ้ามันไม่เหลือวิสัย ก็หายได้” เป็นหนังสือธรรมะที่รวบรวมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย การปฏิบัติตนอย่างไรที่จะไม่ให้ผู้ที่เจ็บป่วยต้องต่อสู้กับโรคภัยอยู่เพียงลำพัง\n หนังสือธรรมะเล่มนี้เอง จะเป็นคู่มือที่นำทางให้ทั้งคนป่วยและญาติพี่น้องในวันที่โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายได้มาถึง คนป่วยจะได้ทราบวิธีการปฏิบัติตนขณะเจ็บป่วย การสวดมนต์ การทำกรรมฐาน(การกำหนด) ช่วยเราเมื่อเจ็บป่วยได้อย่างไร คนที่เป็นบุตร เป็นสามีภรรยา เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้อง สามารถกระทำสิ่งใดได้บ้างเมื่อคนที่รักต้องพบกับสัจจะธรรมของชีวิตในข้อนี้ ต้องทำบุญอย่างไร สร้างกุศลอย่างไร สวดมนต์ แผ่เมตตาอุทิศกันอย่างไร จึงจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างถูกต้อง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.