การฝึกโยคะ ควรฝึกกับครูสอนที่ได้มาตรฐานและมีทักษะในการฝึก และผู้ฝึกมีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนฝึกท่าต่างๆ

Published date : May 16, 2017
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Page : 98
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
โยคะเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
300 a : Total pages 
98 
520 a : Description 
การฝึกโยคะ ควรฝึกกับครูสอนที่ได้มาตรฐานและมีทักษะในการฝึก และผู้ฝึกมีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนฝึกท่าต่างๆ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.