ธรรมชาติกับชีวิต

"ธรรมะย่อมมีอยู่ทุกหย่อมหญ้า"\nคือ คำตอบที่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตอบแก่ผู้ที่ถามท่านว่า\n" ทำไมท่านจึงแตกฉานในธรรมะ ทั้งๆที่ไม่ได้เรียนปริยัติมา ?" \n\nท่าน อ. วศิน ได้นำเอาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ่ายวันหนึ่ง\nมาถ่ายทอดบรรยากาศ พร้อมทั้งสอดแทรกธรรมะ\nในเชิงเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้น\nธรรมชาติสอนเราได้ทุกอย่าง รวมทั้งธรรมะ\nเพราะธรรมะ ก็คือ ธรรมชาติ

Published date : May 16, 2017
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Page : 82
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ธรรมชาติกับชีวิต 
300 a : Total pages 
82 
520 a : Description 
"ธรรมะย่อมมีอยู่ทุกหย่อมหญ้า"\nคือ คำตอบที่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตอบแก่ผู้ที่ถามท่านว่า\n" ทำไมท่านจึงแตกฉานในธรรมะ ทั้งๆที่ไม่ได้เรียนปริยัติมา ?" \n\nท่าน อ. วศิน ได้นำเอาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ่ายวันหนึ่ง\nมาถ่ายทอดบรรยากาศ พร้อมทั้งสอดแทรกธรรมะ\nในเชิงเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้น\nธรรมชาติสอนเราได้ทุกอย่าง รวมทั้งธรรมะ\nเพราะธรรมะ ก็คือ ธรรมชาติ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.