กินเจเว้นกรรม

กินเจเว้นกรรม วัตถุประสงค์ของการกินเจ ผู้ปฏิบัติ ซักฟอกมลทินออกจากร่างกาย วาจาและจิตใจ ควรงดเว้นการกระทำกิจใด ๆ อันเป็นสิ่งก่อความเดือดร้อนและเบียดเบียนต่อสัตว์ร่วมโลกด้วยกัน กล่าวคือ ไม่เอาชีวิตสัตว์มาต่อเติม บำรุงชีวิตเรา ไม่เอาเลือดของสัตว์มาทดแทนเป็นเลือดของเรา ไม่เอาเนื้อของสัตว์มาชดเชยเป็นเลือดของเรา

Published date : May 16, 2017
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Page : 101
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
กินเจเว้นกรรม 
300 a : Total pages 
101 
520 a : Description 
กินเจเว้นกรรม วัตถุประสงค์ของการกินเจ ผู้ปฏิบัติ ซักฟอกมลทินออกจากร่างกาย วาจาและจิตใจ ควรงดเว้นการกระทำกิจใด ๆ อันเป็นสิ่งก่อความเดือดร้อนและเบียดเบียนต่อสัตว์ร่วมโลกด้วยกัน กล่าวคือ ไม่เอาชีวิตสัตว์มาต่อเติม บำรุงชีวิตเรา ไม่เอาเลือดของสัตว์มาทดแทนเป็นเลือดของเรา ไม่เอาเนื้อของสัตว์มาชดเชยเป็นเลือดของเรา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.