อาสาดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย

เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย: เหลียวหลังแลหน้า อาสาดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย\nมองรอบทิศ: ความกรุณาไร้พันธนาการ\nสังฆะกับการดูแลผู้ป่วย: ห้องเรียนชั่วโมงแรก\nในประสบการณ์: เรื่องของน้าเอิบ \nถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต: วิธีช่วยเหลือให้เด็กอายุ ๓-๑๕ ปี เผชิญความตายอย่างสงบ\nหยิบหยอกบอกเล่า: หญิงสูงวัยยืนยันสิทธิ์ที่จะตาย "สัก" อกซ้ายประกาศเจตนารมย์ \nในความเคลื่อนไหว: สธ.สั่งระงับการใช้คำแนะนำ แต่สช.ยันสิทธิไม่ยื้อตายยังมีผลบังคับใช้อยู่\nในทางเลือก: ลมหายใจคลายเครียด\nในความรื่นรมย์: ในหนทาง \nลัดดาแลนด์: การมีชีวิต การตายจาก และความกลัว\nโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ: โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

Published date : May 16, 2017
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Page : 64
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
อาสาดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย 
300 a : Total pages 
64 
520 a : Description 
เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย: เหลียวหลังแลหน้า อาสาดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย\nมองรอบทิศ: ความกรุณาไร้พันธนาการ\nสังฆะกับการดูแลผู้ป่วย: ห้องเรียนชั่วโมงแรก\nในประสบการณ์: เรื่องของน้าเอิบ \nถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต: วิธีช่วยเหลือให้เด็กอายุ ๓-๑๕ ปี เผชิญความตายอย่างสงบ\nหยิบหยอกบอกเล่า: หญิงสูงวัยยืนยันสิทธิ์ที่จะตาย "สัก" อกซ้ายประกาศเจตนารมย์ \nในความเคลื่อนไหว: สธ.สั่งระงับการใช้คำแนะนำ แต่สช.ยันสิทธิไม่ยื้อตายยังมีผลบังคับใช้อยู่\nในทางเลือก: ลมหายใจคลายเครียด\nในความรื่นรมย์: ในหนทาง \nลัดดาแลนด์: การมีชีวิต การตายจาก และความกลัว\nโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ: โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.